Contractul de vânzare

1. Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) certificat de atestare fiscală, solicitat în scopul înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil/vânzător), din care să rezulte îndeplinirea obligației de plată a impozitului pentru imobil – se poate obține și prin notariat;
d) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
e) extras de carte funciară pentru autentificare – se obține prin notariat;
f) certificat de performanță energetică;
g) adeverință de la asociația de proprietari privind achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației sau, după caz, datoriile aferente;
h) ultimele facturi emise de furnizorii de utilități și dovada achitării lor.

2. Acte suplimentare necesare pentru persoanele juridice:

a) act constitutiv al societății/ CUI/CIF;
b) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – se poate obține prin notariat;
c) decizie a asociatului unic sau hotărâre a Adunării Generale a Asociaților cu privire la actul juridic supus autentificării;
d) împuternicire (delegație, hotărâre a Adunării Generale a Asociaților) pentru reprezentantul persoanei juridice în vederea încheierii contractului, dacă este cazul.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

PROMISIUNEA BILATERALĂ DE VÂNZARE (ANTECONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE)

1. Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaportul în care este menționat domiciliul, fie pașaportul completat de un alt act emis de autoritățile din țara în care are domiciliul;
 • acte de identitate  pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiului Economic European) : documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător;
 • acte de identitate pentru apatrizi:  pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, cu viza de intrare pe teritoriul României aplicată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România : document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/ protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România : pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenția matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificatul de căsătorie tradus și legalizat (cu menționarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutumă din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal al statului în care a fost încheiată căsătoria);

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
d) extras de carte funciară pentru informare (se obține prin notariat).

2. Acte suplimentare necesare pentru persoanele juridice:

a) act constitutiv al societății/ CUI/CIF;
b) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – se poate obține prin notariat;
c) decizie a asociatului unic sau hotărâre a Adunării Generale a Asociaților cu privire la actul juridic supus autentificării;
d) împuternicire (delegație, hotărâre a Adunării Generale a Asociaților) pentru reprezentantul persoanei juridice în vederea încheierii antecontractului, dacă este cazul.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării antecontractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui antecontract.

CONTRACTUL DE SCHIMB

1. Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) acte de proprietate pentru bunurile ce fac obiectul tranzacției;
c) documentații cadastrale (plan de amplasament și releveu pentru imobile) și încheieri de intabulare (dacă imobilele sunt înscrise în cartea funciară);
d) certificate de atestare fiscală solicitate în scopul înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil/copermutant), din care să rezulte îndeplinirea obligației de plată a impozitului pentru imobile – se poate obține și prin notariat;
e) certificate de performanță energetică;
f) adeverințe emise de asociațiile de proprietari privind achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației sau, după caz, datoriile aferente;
g) ultimele facturi emise de furnizorii de utilități și dovada achitării lor;
h) extrase de carte funciară pentru autentificare (se obțin prin notariat).

2. Acte suplimentare necesare pentru persoanele juridice:

a) act constitutiv al societății/CUI/CIF;
b) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – se poate obține prin notariat;
c) decizie a asociatului unic sau hotărâre a Adunării Generale a Asociaților cu privire la actul juridic supus autentificării;
d) împuternicire (delegație, hotărâre a Adunării Generale a Asociaților) pentru reprezentantul persoanei juridice în vederea încheierii contractului, dacă este cazul.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

CONTRACTUL DE DONAŢIE

Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheierea de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
d) certificat de atestare fiscală, solicitat în scopul înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil/donator), din care să rezulte îndeplinirea obligației de plată a impozitului pentru imobil – se poate obține și prin notariat;
e) adeverință emisă de asociația de proprietari privind achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației sau, după caz, datoriile aferente;
f) ultimele facturi emise de furnizorii de utilități și dovada achitării lor;
g) extras de carte funciară pentru autentificare (se obține prin notariat).

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

CONTRACTUL DE CREDIT CU IPOTECĂ

Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
d) certificat de atestare fiscală, solicitat în scopul înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil/vânzător), din care să rezulte îndeplinirea obligației de plată a impozitului pentru imobil – se poate obține și prin notariat;
e) extras de carte funciară pentru autentificare (se obține prin notariat).

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL

1. Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
d) certificat de performanță energetică;
e) extras de carte funciară pentru informare (se obține prin notariat).

2. Acte suplimentare necesare pentru persoanele juridice:

a) act constitutiv al societății/ CUI/CIF;
b) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – se poate obține prin notariat;
c) decizie a asociatului unic sau hotărâre a Adunării Generale a Asociaților cu privire la actul juridic supus autentificării;
d) împuternicire (delegație, hotărâre a Adunării Generale a Asociaților) pentru reprezentantul persoanei juridice în vederea încheierii contractului, dacă este cazul.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

CONTRACTUL DE COMODAT AVÂND CA OBIECT UN AUTOVEHICUL

Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) acte privind identificarea autovehiculului: carte de identitate a vehiculului, certificat de înmatriculare;
c) act de proprietate asupra autovehiculului sau factură de plată a prețului;
d) pentru autovehicule deținute prin contract de leasing: acord al firmei de leasing.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

CONTRACTUL DE COMODAT AVÂND CA OBIECT O LOCUINŢĂ

1. Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) extras de carte funciară pentru informare (se obține prin notariat).

2. Acte suplimentare necesare pentru persoanele juridice:

a) act constitutiv al societății/ CUI/CIF;
b) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – se poate obține prin notariat;
c) decizie a asociatului unic sau hotărâre a Adunării Generale a Asociaților cu privire la actul juridic supus autentificării;
d) împuternicire (delegație, hotărâre a Adunării Generale a Asociaților) pentru reprezentantul persoanei juridice în vederea încheierii contractului, dacă este cazul.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

CONTRACTUL DE ÎNTREȚINERE CU REZERVA DREPTULUI DE UZUFRUCT VIAGER

Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) certificat de atestare fiscală, solicitat în scopul înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil/creditor al obligației de întreținere), din care să rezulte îndeplinirea obligației de plată a impozitului pentru imobil – se poate obține și prin notariat;
d) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
e) extras de carte funciară pentru autentificare – se obține prin notariat;
f) certificat de performanță energetică;
g) adeverință de la asociația de proprietari privind achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației sau, după caz, datoriile aferente;
h) ultimele facturi emise de furnizorii de utilități și dovada achitării lor.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.

CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ CU REZERVA DREPTULUI DE UZUFRUCT VIAGER

Acte necesare:

 • acte de identitate pentru cetățenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau, pentru cetățeni români domiciliați în străinătate, fie pașaport în care este menționat domiciliul, fie pașaport completat de un alt act, emis de autoritățile din țara în care persoana respectivă are domiciliul;
 • acte de identitate pentru cetățenii U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spațiul Economic European): document de identitate sau pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt;
 • acte de identitate pentru apatrizi: pașaport emis în baza Convenției privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permis de ședere temporar sau permanent, după caz;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini din state terțe, non-U.E. / S.E.E: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, cu viză de intrare pe teritoriul României;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România: document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară/protecție umanitară condiționată;
 • acte de identitate pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România: pașaport emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de document temporar de identitate;
 • certificat de căsătorie și convenție matrimonială, dacă este cazul, pentru cetățenii români, iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificat de căsătorie și, eventual, certificat de cutumă tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal din statul în care a fost încheiată căsătoria;

b) act de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției;
c) certificat de atestare fiscală, solicitat în scopul înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil/credirentier), din care să rezulte îndeplinirea obligației de plată a impozitului pentru imobil – se poate obține și prin notariat;
d) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
e) extras de carte funciară pentru autentificare – se obține prin notariat;
f) certificat de performanță energetică;
g) adeverință de la asociația de proprietari privind achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației sau, după caz, datoriile aferente;
h) ultimele facturi emise de furnizorii de utilități și dovada achitării lor.

Înscrisurile anterior menționate se vor prezenta în original, în momentul semnării contractului. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui contract.