CONVENȚIILE MATRIMONIALE

Acte necesare:

a) acte de identitate ale părților;
b) certificat de căsătorie, în cazul convenției matrimoniale încheiate în timpul căsătoriei;
c) convenție matrimonială anterioară, dacă este cazul.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei convenții matrimoniale.