DAREA DE DATĂ CERTĂ

Acte necesare:

a) exemplar original al înscrisului căruia urmează să i se dea dată certă;
b) act de identitate al solicitantului.