DIVORȚUL

Acte necesare:

a) certificate de naștere ale soților;
b) acte de identitate ale soților;
c) certificate de naștere ale minorilor, dacă este cazul;
d) certificat de căsătorie emis de autoritățile române.