PROCURA PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL

Acte necesare:

a) act de identitate al vânzătorului;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să vândă imobilul;
c) act de proprietate al imobilului;
d) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
e) antecontract de vânzare-cumpărare, după caz.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA PENTRU CUMPĂRAREA UNUI IMOBIL

Acte necesare:

a) act de identitate al cumpărătorului;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui act.

PROCURA PENTRU DONAȚIA UNUI IMOBIL

1) În situația în care donatorul împuternicește o altă persoană pentru încheierea donației

Acte necesare:

a) act de identitate al donatorului;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să îl reprezinte pe donator la încheierea contractului de donație;
c) act de proprietate al imobilului;
d) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară).

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

2) În situația în care donatarul împuternicește o altă persoană pentru acceptarea donației

Acte necesare:

a) act de identitate al persoanei care urmează să primească imobilul prin donație;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să accepte donația în numele donatarului.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA PENTRU ADMINISTRAREA UNUI IMOBIL

Acte necesare:

a) act de identitate al proprietarului;
b) act de proprietate al imobilului;
c) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA PENTRU ADMINISTRAREA UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE

Acte necesare:

a) act de identitate al administratorului societății ;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să administreze societatea;
c) certificat de înregistrare fiscală al societății (CUI).

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA PENTRU ÎNMATRICULAREA UNUI AUTOVEHICUL

Acte necesare:

a) act de identitate al proprietarului autovehiculului;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei ce urmează a fi împuternicită;
c) certificat de înmatriculare și carte de identitate ale vehiculului;
d) act de proprietate asupra autovehiculului sau factură de plată a prețului;
e) în cazul persoanelor juridice, se vor prezenta și acte ale societății (CUI/CIF/act constitutiv/hotărâre a Adunării Generale a Asociaților, dacă este cazul).

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA PENTRU VÂNZAREA UNUI AUTOVEHICUL

Acte necesare:

a) act de identitate al proprietarului autovehiculului;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite;
c) certificat de înmatriculare și carte de identitate ale autovehiculului.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA PENTRU FOLOSIREA SEMNĂTURII ELECTRONICE PE DECLARAȚII ONLINE

Acte necesare:

a) act de identitate al administratorului societății /persoanei fizice autorizate;
b) copie a actului de identitate al persoanei împuternicite să depună declarațiile online;
c) certificat de înregistrare fiscală al societății/persoanei fizice autorizate (CUI);
d) certificat constatator – se poate obține și prin notariat;
e) act constitutiv al societății.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA DATĂ PENTRU DEZBATEREA UNEI SUCCESIUNI

Acte necesare:

a) act de identitate al persoanei care dă împuternicirea;
b) certificat de deces al defunctului;
c) acte de stare civilă care dovedesc legătura de rudenie cu defunctul;
d) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI COPILULUI MINOR

Acte necesare:

a) act/acte de identitate al părintelui/ale părinților;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite;
c) certificat de naștere al minorului.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.

PROCURA JUDICIARĂ

Acte necesare:

a) act de identitate al părții care dă împuternicirea;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite;
c) date ale dosarului (instanța de judecată, număr, obiect, părți, termen etc.).

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărei procuri.