Politica de confidențialitate

Ce este GDPR?

GDPR, cunoscut ca Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), este un cadru legislativ european complex și influent în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Intrat în vigoare la 25 mai 2018, acesta reprezintă o reacție la peisajul digital în continuă schimbare, în care datele personale devin din ce în ce mai prețioase și necesită o atenție sporită în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea lor.

Obiectivele cheie ale GDPR sunt de a oferi cetățenilor Uniunii Europene (UE) un control mai mare asupra datelor lor personale și de a institui standarde clare pentru colectarea, prelucrarea și stocarea acestor date de către entități publice și private.

Informații generale

Societatea Profesională Notarială Notabilis (SPN Notabilis), în calitate de operator de date, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și cu legislația aplicabilă în materie.

Categoriile de date pe care SPN Notabilis le va prelucra se pot referi la: nume și prenume, domiciliu, sediu profesional, număr de telefon/fax, adresă de e-mail și alte date similare despre dumneavoastră, colectate inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a celorlalte evidențe publice prevăzute de lege, care sunt necesare pentru realizarea procedurilor notariale.

Dumneavoastră aveți posibilitatea, în orice moment, să alegeți care sunt datele cu caracter personal pe care noi le putem colecta, precum și modul de utilizare a acestora.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, conform legii, în următoarele scopuri:

• prestarea serviciilor notariale solicitate;
• navigarea, solicitarea de informații sau orice altă interacțiune pe website-ul nostru;
• respectarea obligațiilor noastre legale, specifice activității notariale;
• în orice alte situații similare, prevăzute de lege.

Transferul de date

SPN Notabilis nu transmite către terți informațiile personale colectate, decât pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală în acest sens. 

Datele cu caracter personal furnizate pot fi  transmise prin orice mijloc de comunicare unor entități publice ori private ale căror activități au legătură cu realizarea actelor și procedurilor notariale și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter personal.

Securitatea datelor colectate și perioada de păstrare

SPN Notabilis implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

SPN Notabilis revizuiește periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor și intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către notar.

Ulterior, la expirarea perioadei necesare sau la exercitarea unuia dintre drepturile dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vom elimina/ șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de utilizator al serviciului oferit, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de acces – care înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea SPN Notabilis o confirmare cu privire la prelucrarea sau lipsa prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, aveți dreptul de a accesa aceste date și de a cunoaște următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora urmează ca aceste date să fie divulgate; perioada, sa. asemenea
• dreptul de rectificare – prin care dumneavoastră puteți solicita actualizarea datelor cu caracter personal;
• dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal;
• dreptul la restricționarea prelucrării – prin care dumneavoastră puteți solicita limitarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, necesitatea acestora sau vă opuneți prelucrării pentru orice motiv, pe perioada necesară verificării acestor aspecte;
• dreptul la portabilitate – care vizează posibilitatea de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și care au fost colectate și păstrate de SPN Notabilis;
• dreptul la opoziție – prin care puteți să vă opuneți oricărei prelucrare cu care nu sunteți de acord;
• dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Orice comunicare în legătură cu datele cu caracter personal și cu prelucrarea, precum și orice alte cereri pot fi făcute la adresa office@notabilis.ro sau accesând informațiile din pagina de contact.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Politica de confidențialitate

Ce este GDPR?

GDPR, cunoscut ca Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), este un cadru legislativ european complex și influent în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Intrat în vigoare la 25 mai 2018, acesta reprezintă o reacție la peisajul digital în continuă schimbare, în care datele personale devin din ce în ce mai prețioase și necesită o atenție sporită în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea lor.

Obiectivele cheie ale GDPR sunt de a oferi cetățenilor Uniunii Europene (UE) un control mai mare asupra datelor lor personale și de a institui standarde clare pentru colectarea, prelucrarea și stocarea acestor date de către entități publice și private.

Informații generale

Societatea Profesională Notarială Notabilis (SPN Notabilis), în calitate de operator de date, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și cu legislația aplicabilă în materie.

Categoriile de date pe care SPN Notabilis le va prelucra se pot referi la: nume și prenume, domiciliu, sediu profesional, număr de telefon/fax, adresă de e-mail și alte date similare despre dumneavoastră, colectate inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a celorlalte evidențe publice prevăzute de lege, care sunt necesare pentru  realizarea procedurilor notariale.

Dumneavoastră aveți posibilitatea, în orice moment, să alegeți care sunt datele cu caracter personal pe care noi le putem colecta, precum și modul de utilizare a acestora.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, conform legii, în următoarele scopuri:

• prestarea serviciilor notariale solicitate;
• navigarea, solicitarea de informații sau orice altă interacțiune pe website-ul nostru;
• respectarea obligațiilor noastre legale, specifice activității notariale;
• în orice alte situații similare, prevăzute de lege.

Transferul de date

SPN Notabilis nu transmite către terți informațiile personale colectate, decât pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală în acest sens. 

Datele cu caracter personal furnizate pot fi  transmise prin orice mijloc de comunicare unor entități publice ori private ale căror activități au legătură cu realizarea actelor și procedurilor notariale și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter personal.

Securitatea datelor colectate și perioada de păstrare

SPN Notabilis implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

SPN Notabilis revizuiește periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor și intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către notar.

Ulterior, la expirarea perioadei necesare sau la exercitarea unuia dintre drepturile dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vom elimina/ șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de utilizator al serviciului oferit, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de acces – care înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea SPN Notabilis o confirmare cu privire la prelucrarea sau lipsa prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, aveți dreptul de a accesa aceste date și de a cunoaște următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora urmează ca aceste date să fie divulgate; perioada, sa. asemenea
• dreptul de rectificare – prin care dumneavoastră puteți solicita actualizarea datelor cu caracter personal;
• dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal;
• dreptul la restricționarea prelucrării – prin care dumneavoastră puteți solicita limitarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, necesitatea acestora sau vă opuneți prelucrării pentru orice motiv, pe perioada necesară verificării acestor aspecte;
• dreptul la portabilitate – care vizează posibilitatea de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și care au fost colectate și păstrate de SPN Notabilis;
• dreptul la opoziție – prin care puteți să vă opuneți oricărei prelucrare cu care nu sunteți de acord;
• dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Orice comunicare în legătură cu datele cu caracter personal și cu prelucrarea, precum și orice alte cereri pot fi făcute la adresa office@notabilis.ro sau accesând informațiile din pagina de contact.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Politica de confidențialitate

Ce este GDPR?

GDPR, cunoscut ca Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), este un cadru legislativ european complex și influent în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Intrat în vigoare la 25 mai 2018, acesta reprezintă o reacție la peisajul digital în continuă schimbare, în care datele personale devin din ce în ce mai prețioase și necesită o atenție sporită în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea lor.

Obiectivele cheie ale GDPR sunt de a oferi cetățenilor Uniunii Europene (UE) un control mai mare asupra datelor lor personale și de a institui standarde clare pentru colectarea, prelucrarea și stocarea acestor date de către entități publice și private.

Informații generale

Societatea Profesională Notarială Notabilis (SPN Notabilis), în calitate de operator de date, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și cu legislația aplicabilă în materie.

Categoriile de date pe care SPN Notabilis le va prelucra se pot referi la: nume și prenume, domiciliu, sediu profesional, număr de telefon/fax, adresă de e-mail și alte date similare despre dumneavoastră, colectate inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a celorlalte evidențe publice prevăzute de lege, care sunt necesare pentru  realizarea procedurilor notariale.

Dumneavoastră aveți posibilitatea, în orice moment, să alegeți care sunt datele cu caracter personal pe care noi le putem colecta, precum și modul de utilizare a acestora.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, conform legii, în următoarele scopuri:

• prestarea serviciilor notariale solicitate;
• navigarea, solicitarea de informații sau orice altă interacțiune pe website-ul nostru;
• respectarea obligațiilor noastre legale, specifice activității notariale;
• în orice alte situații similare, prevăzute de lege.

Transferul de date

SPN Notabilis nu transmite către terți informațiile personale colectate, decât pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală în acest sens. 

Datele cu caracter personal furnizate pot fi  transmise prin orice mijloc de comunicare unor entități publice ori private ale căror activități au legătură cu realizarea actelor și procedurilor notariale și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter personal.

Securitatea datelor colectate și perioada de păstrare

SPN Notabilis implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

SPN Notabilis revizuiește periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor și intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către notar.

Ulterior, la expirarea perioadei necesare sau la exercitarea unuia dintre drepturile dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vom elimina/ șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de utilizator al serviciului oferit, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de acces – care înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea SPN Notabilis o confirmare cu privire la prelucrarea sau lipsa prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, aveți dreptul de a accesa aceste date și de a cunoaște următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora urmează ca aceste date să fie divulgate; perioada, sa. asemenea
• dreptul de rectificare – prin care dumneavoastră puteți solicita actualizarea datelor cu caracter personal;
• dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal;
• dreptul la restricționarea prelucrării – prin care dumneavoastră puteți solicita limitarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, necesitatea acestora sau vă opuneți prelucrării pentru orice motiv, pe perioada necesară verificării acestor aspecte;
• dreptul la portabilitate – care vizează posibilitatea de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și care au fost colectate și păstrate de SPN Notabilis;
• dreptul la opoziție – prin care puteți să vă opuneți oricărei prelucrare cu care nu sunteți de acord;
• dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Orice comunicare în legătură cu datele cu caracter personal și cu prelucrarea, precum și orice alte cereri pot fi făcute la adresa office@notabilis.ro sau accesând informațiile din pagina de contact.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Politica de confidențialitate

Ce este GDPR?

GDPR, cunoscut ca Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), este un cadru legislativ european complex și influent în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Intrat în vigoare la 25 mai 2018, acesta reprezintă o reacție la peisajul digital în continuă schimbare, în care datele personale devin din ce în ce mai prețioase și necesită o atenție sporită în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea lor.

Obiectivele cheie ale GDPR sunt de a oferi cetățenilor Uniunii Europene (UE) un control mai mare asupra datelor lor personale și de a institui standarde clare pentru colectarea, prelucrarea și stocarea acestor date de către entități publice și private.

Informații generale

Societatea Profesională Notarială Notabilis (SPN Notabilis), în calitate de operator de date, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și cu legislația aplicabilă în materie.

Categoriile de date pe care  SPN Notabilis le va prelucra se pot referi la: nume și prenume, domiciliu, sediu profesional, număr de telefon/fax, adresă de e-mail și alte date similare despre dumneavoastră, colectate inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a celorlalte evidențe publice prevăzute de lege, care sunt necesare pentru  realizarea procedurilor notariale.

Dumneavoastră aveți posibilitatea, în orice moment, să alegeți care sunt datele cu caracter personal pe care noi le putem colecta, precum și modul de utilizare a acestora.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, conform legii, în următoarele scopuri:

• prestarea serviciilor notariale solicitate;
• navigarea, solicitarea de informații sau orice altă interacțiune pe website-ul nostru;
• respectarea obligațiilor noastre legale, specifice activității notariale;
• în orice alte situații similare, prevăzute de lege.

Transferul de date

SPN Notabilis nu transmite către terți informațiile personale colectate, decât pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală în acest sens. 

Datele cu caracter personal furnizate pot fi  transmise prin orice mijloc de comunicare unor entități publice ori private ale căror activități au legătură cu realizarea actelor și procedurilor notariale și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter personal.

Securitatea datelor colectate și perioada de păstrare

SPN Notabilis implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

SPN Notabilis revizuiește periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor și intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către notar.

Ulterior, la expirarea perioadei necesare sau la exercitarea unuia dintre drepturile dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vom elimina/ șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de utilizator al serviciului oferit, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de acces – care înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea SPN Notabilis o confirmare cu privire la prelucrarea sau lipsa prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, aveți dreptul de a accesa aceste date și de a cunoaște următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora urmează ca aceste date să fie divulgate; perioada, sa. asemenea
• dreptul de rectificare – prin care dumneavoastră puteți solicita actualizarea datelor cu caracter personal;
• dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal;
• dreptul la restricționarea prelucrării – prin care dumneavoastră puteți solicita limitarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, necesitatea acestora sau vă opuneți prelucrării pentru orice motiv, pe perioada necesară verificării acestor aspecte;
• dreptul la portabilitate – care vizează posibilitatea de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și care au fost colectate și păstrate de SPN Notabilis;
• dreptul la opoziție – prin care puteți să vă opuneți oricărei prelucrare cu care nu sunteți de acord;
• dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Orice comunicare în legătură cu datele cu caracter personal și cu prelucrarea, precum și orice alte cereri pot fi făcute la adresa office@notabilis.ro sau accesând informațiile din pagina de contact.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.