LEGALIZAREA SEMNĂTURII DE PE ÎNSCRISURI

Acte necesare:

a) exemplare ale înscrisului, nesemnate;
b) act de identitate al solicitantului.

LEGALIZAREA COPIILOR DE PE ÎNSCRISURI

Acte necesare:

a) exemplar original al înscrisului a cărui legalizare se solicită;
b) copie făcută de pe original, care să reproducă întocmai înscrisul.

Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, față de specificul fiecărui înscris.

LEGALIZAREA SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI

Acte necesare:

a) exemplar original al înscrisului a cărui traducere se solicită;
b) traducere efectuată de traducătorul autorizat potrivit legii;
c) act de identitate și autorizație de traducător (în cazul în care traducătorul nu a depus specimenul de semnătură la biroul notarului public).